Cookies

Nohau Solutions AB använder cookies när du besöker den här webbplatsen. En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator. I cookie-filen finns information om:

  • Vilka webbplatser du besökt.
  • Vilka inställningar du gjort på webbplatsen.
  • Hur länge du stannat på webbplatsen.

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika sorters cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

  • Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookie-filen lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.
  • Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookie-filen lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Cookies – hinder och möjligheter

Du har rätt att förhindra Nohau Solutions att lagra cookies på din dator. Denna rättighet gäller dock inte för tjänstecookies, där dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Tjänsten använder “cookies”. Cookies sparar information om hur ni använder webbsidan (inklusive er IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Nohau Solutions. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Er IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att ni troligen inte kommer ha möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar informationen om er användning på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Do you wish more information!

Contact us for offers, information or advice!